امیرحسین حیدری

برنامه‌نویس جاوا و توسعه دهنده اندروید
عضو تیم تولید محتوای آرکادمی از تاریخ شنبه ۰۵ خرداد ۹۷
آخرین ارسال ها:

حفظ session کاربر در اپلیکیشن اندروید با استفاده از Shared Prefrences

[مقاله] در این مطلب قصد داریم مدیریت session(نشست) کاربر را با استفاده از Shared prefrences  در اندروید با یک مثال بررسی کنیم. در حقیقت زمانی که  کاربر وارد اپلیکیشن میشود، حتی در صورت بسته شدن یا کرش کردن اپلیکیشن، همچنان باید در حالت لاگین باقی بماند تا زمانی که خود تصمیم به خروج از اپلیکیشن بگی...

بررسی Task و Back Stack در اندروید (بخش دوم)

[مقاله] در ادامه بررسی  Task و  Backstack به تغییر رفتار پیش فرض این موارد توسط برنمه نویس  رسیدیم. مشخصه launchMode و معادل آن یعنی Flag برای startActivity به ما اجازه میدهند تا چگونگی ایجاد نمونه جدید مرتبط با هر اکتیویتی و Task جاری را تعیین نماییم. در زیر به حالتهای مختلف launchMode و Fl...

بررسی Task و Back Stack در اندروید (بخش اول)

[مقاله] اکتیویتی ها در اندروید ساختارهای منطقی هستند که کاربر را در صفحه های مختلف هدایت می نمایند. دانستن ارتباط هر اکتیوتی با سایر اکتیویتی ها برای داشتن یک تجربه کاربری خوب ضروری بوده و این ارتباط باید با تمرکز بر مبنای دید کاربر طراحی گردد. به این منظور، سیستم اندروید جریان کاری و عقب و جلو رفتن کاربر ب...