مهدی رضائی

متولد 73 و دارای مدرک کارشناسی نرم افزار
برنامه نویسی اندروید رو از سال 95 شروع کردم و بسیار علاقمند و مشتاق در این حرفه هستم.
عضو آرکادمی از تاریخ شنبه ۲۷ مرداد ۹۷
آخرین ارسال ها:
موردی جهت نمایش پیدا نشد!
آمار و مشخصات:
public
arcademy.ir/+u158
library_books
۰ مقاله ی آموزشی
video_library
۰ دوره ی آموزشی