#

lifecycle

کجای برنامه event listener ها رو قرار بدیم ؟

[اپیزود] یکی از مواردی که اگر خوب مدیریت نشه performance برنامه رو تحت تاثیر قرار میده نحوه‌ی نوشتن event listener ها هست. توی این ویدیو یکی از روش‌های نوشتن event listener در React رو مرور میکنیم.

متد shouldComponentUpdate

[اپیزود] در متدهای lifecycle متدی به اسم shouldComponentUpdate قرار داره که تمرکز اون روی performance برنامه هست. توی این ویدیو نحوه‌ی استفاده از این متد و همچنین فرق Component با PureComponent رو بررسی میکنیم.

متدهای lifecycle

[اپیزود] کامپوننت‌های class-based متدهایی دارند که در زمان‌های خاصی به ترتیب اجرا میشوند و با اسم متدهای lifecycle اون‌ها رو میشناسیم. توی این ویدیو ترتیب اجرا شدن این متدها رو بررسی می‌کنیم.

دکمه‌ی load more برای لیست

[اپیزود] یکی از مواردی که موقع استفاده از React ما رو سردرگم میکنه این هست که هر کدی رو باید کجا بنویسیم. اگر با ساختار کامپوننت‌های React به درستی آشنا باشیم جای مناسب برای هر کدی رو میتونیم پیدا کنیم. یکی از ویژگی‌های ساختار React مربوط به lifecycle کامپوننت‌های اون میشه.