#

آموزش داکر

چگونه در کمتر از شش ماه به یک مهندس دواپس (DevOps) تبدیل شویم؟ بخش پنجم: استقرار

[مقاله] یک مرور سریع! در بخش اول درباره‌ی فرهنگ دواپس و نیازمندی‌های آن صحبت کردیم. در بخش دوم به راه و روش فراهم‌سازی بستر کد با در نظر داشتن پیاده‌سازی‌های آینده اشاره کردیم. در بخش سوم درباره‌ی مرتب و منظم نگه داشتن کارها و کدهایتان توضیحاتی ارائه دادیم. در بخش چهارم نیز...

چگونه در کمتر از شش ماه به یک مهندس دواپس (DevOps) تبدیل شویم؟ بخش چهارم: پکیج

[مقاله] یک مرور سریع! در بخش اول درباره‌ی فرهنگ دواپس و نیازمندی‌های آن صحبت کردیم. در بخش دوم به راه و روش فراهم‌سازی بستر کد با در نظر داشتن پیاده‌سازی‌های آینده اشاره کردیم. در بخش سوم نیز درباره‌ی مرتب و منظم نگه داشتن کارها و کدهایتان توضیحاتی ارائه دادیم. حالا در این...

چگونه در کمتر از شش ماه به یک مهندس دواپس (DevOps) تبدیل شویم؟ بخش سوم: نسخه

[مقاله] یک مرور سریع! پیش از هر کاری، بگذارید آن چه گفته شده است را به شکلی سریع مرور کنیم. به طور خلاصه، این مجموعه از پست‌ها یک داستان را روایت می‌کنند. این داستان هم عبارت از این است که چگونه می‌توانیم در کمترین زمان ممکن از یک ایده درآمد کسب کنیم – پایه و اساس دواپس مدرن. اما به...

چگونه در کمتر از شش ماه به یک مهندس دواپس (DevOps) تبدیل شویم؟ بخش دوم: پیکربندی

[مقاله] این مطلب بخش دوم از یک مجموعه چندقسمتی است. بخش اول را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید. آنچه گذشت! در بخش اول در این باره بحث کردم که کار یک مهندس دواپس، ساختن خط لوله‌های دیجیتال و خودکاری است که کد را از دستگاه دولوپر به مرحله‌ی تولید می‌برند. انجام این کار نیازمند درکی درست...