درباره ما

می توان گفت از نظر زمانی در شرایطی قرار گرفته ایم که کمتر کسی را می توان یافت که با ابزارهای هوشمند و طبیعتا نرم افزارهای کاربردی سر و کار نداشته باشد . این موضوع باعث شده است بسیاری از کسب و کارهای بزرگ و کوچک جهت ارائه ی هرچه راحت تر خدمات خود به کاربران و مشتریانشان از بسترهای نرم افزاری استفاده کنند و همین موضوع باعث به وجود آمدن بازار کاری بسیار مناسب برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افزار شده است که به واسطه ی این امر به صورت دائم شاهد افزایش افرادی هستیم که با هدف ورود به بازار کار و کسب درآمد به یادگیری برنامه نویسی روی می آورند اما در این مسیر با موانع و مشکلات زیادی مواجه می شوند و به علت ضعف آموزش های تخصصی و کاربردی هم در مباحث فنی و هم مباحث کسب و کاری مرتبط با این حوزه بسیاری از دانشجویان ناامید شده و ترجیح می دهند مسیر خود را تغییر دهند و در ورود به بازار کار ناکام می مانند .

گروه آموزشی آرکادمی با شعار راهنمای تخصصی برنامه نویسان در بازار کار ، با تشکیل تیمی مجرب سعی در تولید محتوای آموزشی کاربردی فنی و غیر فنی مناسب برای برنامه نویسان دارد و هدف اصلی این مجموعه کمک به حضور موثر برنامه نویسان در بازار کار می باشد .