۱۲ DBMS

دوره پروژه محور قدم صفر دیتابیس

error برای مشاهده این ویدئو می بایستی مشترک این دوره باشید.

در این قسمت آموزشی قصد داریم با مفهوم DBMS آشنا شویم، انواع DBMSها را بررسی کنیم و همچنین یک آشنایی اولیه با SQL پیدا کنیم.


کلیدواژه: دیتابیس اموزش دیتابیس

لیست قسمت های این دوره:
play_circle_filled
۰۰
معرفی
رایگان
play_circle_filled
۰۱
Introduction to database
رایگان
play_circle_filled
۰۲
Relational model
رایگان
play_circle_filled
۰۳
Primary key
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۴
Foreign key
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۵
Relation between tables
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۶
Some important tips
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۷
Exercise1 - CMS Project with VIP plan
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۸
Exercise1 - Solution1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۹
Exercise1 - Solution2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۰
Exercise1 - Solution3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۱
Exercise1 - Solution4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۲
DBMS
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۳
MySql
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۴
Correction
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۵
Exercise2 - Social Network Project
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۶
Exercise2- Solution1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۷
Exercise2- Solution2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۸
Exercise2- Solution3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۹
ORM
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۰
Index
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۱
Logical Delete
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۲
On Delete Action
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۳
View
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۴
One To One Relation
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۵
Transaction
lock ویژه مشترکین
ارسال دیدگاه:
برای ارسال دیگاه باید به سیستم وارد شوید و یا ثبت نام کنید. ثبت نام چند لحظه بیشتر زمان شما را نمیگیرد.