۰۵ putExtra & Companion object

مهاجرت به کاتلین در اندروید

error برای مشاهده این ویدئو می بایستی مشترک این دوره باشید.

در این قسمت آموزشی بحث اجرای اکتیویتی جدید با استفاده از Intent را ادامه می دهیم،‌ از متد putExtra استفاده می کنیم و کاربردی از companion object در کاتلین را بررسی می کنیم.


کلیدواژه: اندروید کاتلین

ارسال دیدگاه:
برای ارسال دیگاه باید به سیستم وارد شوید و یا ثبت نام کنید. ثبت نام چند لحظه بیشتر زمان شما را نمیگیرد.