۰۱ New project in Android studio

مهاجرت به کاتلین در اندروید

در اولین قسمت از دوره مهاجرت به کاتلین در اندروید، یک پروژه جدید در Android Studio ایجاد می کنیم و یک سری از نکات اولیه مرتبط با کاتلین را بررسی می کنیم.


کلیدواژه: اندروید کاتلین

ارسال دیدگاه:
برای ارسال دیگاه باید به سیستم وارد شوید و یا ثبت نام کنید. ثبت نام چند لحظه بیشتر زمان شما را نمیگیرد.