۳۹ Fragment part1

دوره قدم یک برنامه‌نویسی اندروید

error برای مشاهده این ویدئو می بایستی مشترک این دوره باشید.

در این قسمت آموزشی بررسی مبحث جدیدی تحت عنوان Fragment در اندروید را آغاز می کنیم. Fragment‌ ها در برنامه نویسی اندروید کاربردهای بسیار زیادی دارند و با استفاده از آنها می توانیم طراحی های منعطفی داشته باشیم.


کلیدواژه: اندروید برنامه نویسی اندروید آموزش برنامه نویسی اندروید مقدمات برنامه نویسی اندروید

لیست قسمت های این دوره:
play_circle_filled
۰۰
معرفی
رایگان
play_circle_filled
۰۱
Android developers website
رایگان
play_circle_filled
۰۲
Android architecture
رایگان
play_circle_filled
۰۳
Android components
رایگان
play_circle_filled
۰۴
Setting proxy for gradle
رایگان
play_circle_filled
۰۵
New project
رایگان
play_circle_filled
۰۶
Gradle part1
رایگان
play_circle_filled
۰۷
Gradle part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۸
XML structure
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۹
Layouts part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۰
Layouts part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۱
Activities
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۲
Context
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۳
Event handling
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۴
Lambda expressions
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۵
Implementing listener interface
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۶
Width, height, textSize
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۷
Background
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۸
Using images
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۹
Values
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۰
AndroidManifest
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۱
LinearLayout
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۲
Margin, padding
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۳
Gravity
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۴
Weight
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۵
RelativeLayout
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۶
Dimens
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۷
ConstraintLayout & Intent - Roadmap
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۸
Qualifiers
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۹
Logcat
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۰
Activity Lifecycle part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۱
Activity Lifecycle part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۲
onBackPressed
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۳
dp & dpi part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۴
dp & dpi part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۵
Vector vs Pixel
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۶
Shapes part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۷
Shapes part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۸
Shapes part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۹
Fragment part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۰
Fragment part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۱
Fragment part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۲
Fragment part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۳
Fragment part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۴
Fragment part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۵
Fragment part7
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۶
Fragment part8
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۷
Fragment part9
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۸
Fragment part10
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۹
Fragment part11
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۰
Fragment part12
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۱
Fragment part13
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۲
Responisve design with fragment part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۳
Responisve design with fragment part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۴
Permissions
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۵
Runtime permission part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۶
Runtime permission part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۷
Launcher & adaptive icon part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۸
Launcher & adaptive icon part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۹
Multi thread programming
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۰
Splash screen
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۱
sp unit
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۲
Font family
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۳
Important TextView attrs
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۴
Login page part1
رایگان
play_circle_filled
۶۵
Login page part2
رایگان
play_circle_filled
۶۶
Login page part3
رایگان
play_circle_filled
۶۷
Handle configuration changes
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۸
ScrollView & NestedScrollView
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۹
Signed APK
lock ویژه مشترکین
ارسال دیدگاه:
برای ارسال دیگاه باید به سیستم وارد شوید و یا ثبت نام کنید. ثبت نام چند لحظه بیشتر زمان شما را نمیگیرد.