۰۴ Cinema 4D - ساخت متریال برای پرچم

از ایده تا اجرا - تیزر اطلاع رسانی سه بعدی

error برای مشاهده این ویدئو می بایستی مشترک این دوره باشید.

پس از طراحی تصویر مد نظر حال به سراغ ساخت متریال می رویم. اگر فعلاً از تعریف پیچیده متریال بگذریم می توانیم بگوییم که با متریال میتوانیم جنس، شیوه بازتابش نور و ... را در یک شی سه بعدی مشخص نماییم. در اینجا هیچکدام از این موارد برای ما مهم نیست و فقط اینکه یک تصویر برای ما تنظیم کند کافی است که با در این قسمت با شیوه ساخت آن آشنا می شویم.


کلیدواژه: وحید گروسی افترافکت موشن گرافیک آموزش موشن گرافیک

ارسال دیدگاه:
برای ارسال دیگاه باید به سیستم وارد شوید و یا ثبت نام کنید. ثبت نام چند لحظه بیشتر زمان شما را نمیگیرد.