دوره های آموزشی

داکر برای همه

۷۹۰۰۰ تومان
مدرس محمد بابازاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۲ ماه قبل

آموزش پروژه‌محور Retrofit و LiveData در اندروید

۱۵۹۰۰۰ تومان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
پیشرفته
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۱ ماه قبل

آموزش تکمیلی و پروژه محور Spring Boot

۱۰۹۰۰۰ تومان
مدرس هاتف توکلی
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۳ ماه قبل

آشنایی با Dependency Injection

رایگان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۴ ماه قبل

آموزش انیمیشن در اندروید با کاتلین

۷۹۰۰۰ تومان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۳ ماه قبل

آموزش دیتابیس SQLite در اندروید با کاتلین

رایگان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۵ ماه قبل

آشنایی با Spring Boot

رایگان
مدرس هاتف توکلی
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۵ ماه قبل

دوره آموزش React JS

۷۹۰۰۰ تومان
مدرس فربد دیلمی
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۴ ماه قبل