💹 افزایش قیمت دوره آموزشی "داکر برای همه" به زودی - تهیه دوره با تخفیف ۵۰% 💹

دوره های آموزشی

آموزش جامع Dagger2 در اندروید

۱۲۹۰۰۰ تومان
مدرس سینا دالوند
/
پیشرفته
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۲ ماه قبل

توسعه سریع وب با Django 2

۱۹۹۰۰۰ تومان
رایگان
مدرس محمد بابازاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۳ هفته قبل

داکر برای همه

افزایش قیمت - به‌زودی
۷۹۰۰۰ تومان
۵۹۰۰۰ تومان
مدرس محمد بابازاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۶ ماه قبل

آموزش پروژه‌محور Retrofit و LiveData در اندروید

۱۵۹۰۰۰ تومان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
پیشرفته
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۵ ماه قبل

آموزش تکمیلی و پروژه محور Spring Boot

۱۰۹۰۰۰ تومان
مدرس هاتف توکلی
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۷ ماه قبل

آشنایی با Dependency Injection

رایگان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۸ ماه قبل

آموزش انیمیشن در اندروید با کاتلین

۷۹۰۰۰ تومان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۷ ماه قبل

آموزش دیتابیس SQLite در اندروید با کاتلین

رایگان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۹ ماه قبل