دوره های آموزشی

داکر برای همه

۲۰% تخفیف قبل از افزایش قیمت تا ۱۵ آبان
۷۹۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
مدرس محمد بابازاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۳ روز قبل

آموزش پروژه‌محور Retrofit و LiveData در اندروید

۲۰% تخفیف قبل از افزایش قیمت تا ۱۵ آبان
۱۱۹۰۰۰ تومان
۹۵۰۰۰ تومان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
پیشرفته
/
در حال تکمیل
/
آخرین بروزرسانی ۵ روز قبل

آموزش تکمیلی و پروژه محور Spring Boot

۲۰% تخفیف قبل از افزایش قیمت تا ۱۵ آبان
۷۹۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
مدرس هاتف توکلی
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۴ هفته قبل

آشنایی با Dependency Injection

رایگان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۲ ماه قبل

آموزش انیمیشن در اندروید با کاتلین

۲۰% تخفیف قبل از افزایش قیمت تا ۱۵ آبان
۵۹۰۰۰ تومان
۴۵۰۰۰ تومان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۲ ماه قبل

آموزش دیتابیس SQLite در اندروید با کاتلین

رایگان
مدرس امیرحسین عبدالله زاده
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۳ ماه قبل

آشنایی با Spring Boot

رایگان
مدرس هاتف توکلی
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۴ ماه قبل

دوره آموزش React JS

۲۰% تخفیف قبل از افزایش قیمت تا ۱۵ آبان
۷۹۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
مدرس فربد دیلمی
/
متوسط
/
تکمیل شده
/
آخرین بروزرسانی ۳ ماه قبل